NL EN

CAMPUS KERKSTRAAT

Campus Kerkstraat is een project waarbij drie percelen gecombineerd worden tot één grote schoolcampus. De huidige campus is zeer versnipperd en een door de tijd gevormd conglomeraat van bouwonderdelen.

We maken een eenheid door de bestaande en de nieuwe bouwdelen met elkaar te verbinden op een logische, compacte en zuinige manier. De materialisatie speelt hierbij ook een belangrijke rol; we kiezen een baksteen, wit en gestructureerd, voor alle uitbreidingen.
Alle gebouwdelen zijn helder en logisch opgebouwd en hebben een grote compactheidsgraad. Zo wordt de site leesbaar en weer functioneel voor de toekomst. De Kerkstraatgevel wordt op de verdiepingen volledig afgebouwd in een strak ritme van uniforme ramen. Deze bovenbouw bestaat uit twee functionele plateaus die een vrij plan toelaten, een duurzaam skelet voor de toekomst. In het gevelbeeld kiezen we ervoor de verdiepingen visueel te verbinden met de onderbouw: we zorgen voor een stevige basis aan de inkom en een gelijkaardig raster voor de ramen van de sportzaal, verwijzend naar de winkelpuien en de verhoogde plint in het straatbeeld. Het gelijkvloers is transparant aan de sportzaal om de levendigheid aan de straat te behouden en het doorzicht van het plein naar het binnenbos te garanderen. De nevenfuncties zijn subtieler achter de gevel geplaatst aan de inkomsteeg. De premetro-ingang en de versnipperde kavel aan de rand bouwen we af met nuttige functionele ruimten op één laag. Op deze manier behouden we de luchtigheid van de hoek en geven we extra schaal aan de inkompartij.
We zetten maximaal in op het binnengebied als een kwalitatieve groene buitenruimte, verbonden met en op schaal van de wijk en toegankelijk vanop het stedelijk kerkplein door een ruime inkomstraat. We streven naar een sequentie van atmosferen en gebruiksmogelijkheden op maat van en gezoneerd volgens de leeftijdscategorieën.
Aan de zijde van de Groenstraat doen we hetzelfde alleen hier op schaal van de straat met een afsluitbare binnenstraat in beschermd klimaat voor de jongsten. De twee toegangen verwijzen naar de historische stegen die de stad doorwaadbaar maakte via een enfillade van binnengebieden die samen met de openbare pleinen, de buitenkamers van de stad vormen.