NL EN

DORPSSCHOOL VREMDE

Circulaire Dorpsschool Vremde is een schoolproject in de dorpskern van Vremde gelegen tegenover de kerk en begrensd door agrarisch gebied achteraan. De huidige campus is een aaneenschakeling van bouwvolumes van verschillende periodes waarvan een deel van de gebouwen niet geschikt zijn voor haar functies. Om antwoord te bieden op de toekomstvisie van de school en haar pedagogische visie wordt voorzien in een duurzaam masterplan waarbij het waardevolle patrimonium maximaal wordt benut en een vervangingsnieuwbouw deze aanvult en versterkt. Het patchwork met restruimtes en weinig kwalitatieve open ruimte wordt gerationaliseerd in een helder organigram binnen de compacte nieuwbouw die plaats biedt aan kwalitatieve open ruimtes en uitbreidingsmogelijkheden.


Om een antwoord te bieden op de rafelrand rond het kerkgebouw voorzien we een helder volume dat toonaangevend is voor de gemeente en structuur geeft aan de kern. We splitsen de rooilijn aan de rand van het plein op in drie delen met elk hun eigen karakter, zowel visueel als functioneel, zodat het gebouw zich hierdoor inpast in de kleine korrel van het dorpsplein. De delen aan de linker- en rechterkant zorgen voor een zachte overgang waardoor de hoofdfunctie, de klassenvleugel, zich duidelijk in het midden profileert. Een beglaasd schakelvolume met verticale houten ritmering maakt de zachte overgang tussen de kleine korrel en zeer lage bebouwing aan de kant van het kerkplein en het hoofdvolume van de klassenvleugel opgetrokken in roodbruine uit de sloop gerecupereerde baksteen. Dit schakelvolume fungeert als een open plateau dat ingedeeld werd in verschillende administratieve lokalen en overlegruimtes door middel van een op JUUNOO gebaseerd demontabel wandsysteem dat volgens noodzaak oneindig kan aangepast worden. Het schakelvolume maakt tevens de verbinding met de achterliggende bestaande sporthal en kleutervleugel met aangebouwde bewegingsruimte, extra kleuterklas en dakspeelplaats. Achteraan de dreef naast de school biedt een begroende luifel die zich inpast in het agrarische landschap de ruimte om fietsen te stallen.
In de klassenvleugel worden de klassen verdeeld per graad en worden links en rechts van de ruime en lichte schakelruimte telkens twee parallelklassen ondergebracht. De klassen zijn onderling koppelbaar door middel van mobiele schuifwanden, die niet alleen positief bevonden worden in gebruik maar ook akoestisch zeer performant zijn. De klassen kunnen ook nog eens gekoppeld worden met de schakelruimte door dezelfde mobiele schuifwanden voor een maximaal ruimtegebruik. Deze indeling vertaalt zich op de kop van het gebouw die gekenmerkt wordt door twee gesloten gevels van de zijbeuken en de open gevel van het middenschip met inkom en luifel. De schakelruimtes bieden de mogelijkheid om naast educatieve ontmoeting en spel de lokale bibliotheek en de naschoolse kinderopvang te organiseren. Aan de zijde van het dorpsplein zorgt de glazen vliesgevel van de op de hoek gelegen trappenkoker voor een weids uitzicht op het plein en de kerktoren. Een verbreding van het plein, gekenmerkt door de bestaande boom van de pastorij en de ingesloten boom op de hoek van de klassenvleugel, nodigt uit om de openruimte van de school bij het plein te betrekken. De verharding van het plein wordt doorgetrokken tot aan de kleutervleugel zodat de speelplaats en het plein in elkaar overvloeien.
Het project fungeert als pilootproject voor de Green Deal Circulair bouwen van Vlaanderen Circulair. Tijdens de werf zal een participatietraject opgezet worden in het kader van het onderzoeksproject voor de Green Deal Circulair Bouwen: De gids voor een circulaire scholenbouw.