NL EN

ENCORA - RENOVATIE ACHTERBOUW & VERNIEUWBOUW VOORBOUW

De belangrijkste uitdaging in dit project is de zoektocht naar een evenwicht in het bewaren van de geest van de plek enerzijds, en het maken van een duurzaam en flexibel gebouw voor de toekomst anderzijds. Negen rijhuizen maken hier plaats voor een vervangbouw, maar niet zonder voorwaarden.
De school voor volwassenonderwijs aan de site Van Aerdtstraat 63 bestaat uit verschillende gebouwen, gesitueerd rond een binnenplaats middenin een bouwblok.
Via één van de negen panden aan de straat kan men in het binnengebied komen, waar zich naast 2 sanitaire ruimten een linker-, een rechter- en een achterbouw bevinden.


De geest van de plek wordt behouden door het bewaren van de gevels. Hierdoor wijzigt er in principe niets aan het beeld en de aard van de plek vanuit het straatbeeld. Het achter liggende gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuw helder en compacter volume.
De keuze van het constructiesysteem wordt in dit geval bepaald door de erfgoedwaarde van de voorgevel die zal bewaard blijven, gerestaureerd en gestabiliseerd. Vertrekkende vanuit dit gegeven, werd een helder grid uitgezet dat plus minus overeenstemt met de bestaande scheidingsmuren. Om het gebouw de nodige flexibiliteit naar de toekomst toe te geven, zullen betonnen balken en kolommen/schijven de structuur van het gebouw vertalen. Hierdoor ontstaat een open ruimte die vrij invulbaar is door lichte scheidingswanden volgens het gebruik van het gebouw. De betonnen vloerplaten vervangen de huidige houten roosteringen. De uitgestrekte achterbouwen zullen mede afgebroken worden en de nieuwe achtergevel zal een meer helder en harmonieuzer beeld vormen voor het geheel.
Het dak wordt vernieuwd met behoud van het gabarit. Aan de achterkant zal een plat dak de gevel van de achterbouw met het zadeldak verbinden. De kroonlijst blijft gemiddeld op dezelfde hoogte.
De speelplaats wordt deels bijgewerkt (dezelfde betontegels als zopas aange¬legde speelplaats), op de footprint van huidige achterbouwen.
Op dit deel van de speelplaats wordt een nieuwe luifel voorzien die beschermt tegen regen en zonlicht doorlaat. De luifel heeft een slanke witte kolommenstructuur die helderheid geeft aan de speelplaats die omsloten is door gebouwen in rode baksteen. De bestaande luifel tegen de achterbouw zal in dezelfde stijl als de nieuwe luifel vervangen worden.