NL EN

BASISSCHOOL DE HORIZON BORGERHOUT

Deze opdracht betreft de renovatie van de buitenspeelruimte van de basis- en kleuterschool in een dichtbevolkte en -bebouwde wijk in Borgerhout. We voorzien een nieuwe luifel die de oppervlakte van de speelplaats vergroot en een nieuw sanitair blok.
We kiezen voor een centrale luifel die op een subtiele wijze aansluiting zoekt bij het bestaande. De centrale opstelling zorgt er enerzijds voor dat de klaslokalen in het schoolgebouw nog steeds maximaal profteren van daglicht, anderzijds levert het een boeiende en leesbare ontsluiting op voor het bestaand schoolgebouw waar de luifel centraal vanuit de aanwezige trappenhal via het tussenbordes kan worden betreden.