NL EN

COLLECTIEF WOONPROJECT BRASSCHAAT

'De tuinkamers' is een onderzoek voor een woonproject waarbij elke gebruiker een individuele woning heeft binnen een ruimere, gemeenschappelijke en groene context. Deze groepswoningbouw, gevat tussen twee doodlopende straten voorziet in een centrale gedeelde tuin. De ene zijde wordt begrensd door woningen, de andere door vrijstaande villa's.


Kenmerkend voor de noordoostelijke straten in Maria-Ter-Heide zijn de repeterende, geschakelde clusters van woningen ten opzichte van de open bebouwingen op grote percelen ten zuidwesten, waardoor een gevarieerd straatbeeld en wisselend perspectief doorheen de wijk ontstaat. Om die reden wordt de kleine korrel van de individuele percelen opgevat als een geheel, maar toch voorzichtig gegroepeerd in clusters met een leesbare identiteit. Belangrijk hierbij is om op een subtiele manier diversiteit te creëren. De clusters worden daarom opgebouwd uit drie verschillende types:
-de ‘kroonwoning’ markeert het begin van een cluster.
-de rijwoning is een brede woning die haar breedte volop benut.
-de kopwoning is een variant op de kroonwoning, maar trekt zich net wat meer terug.

De woningen in de Korenlaan willen we bewust anders inplanten dan een klassieke centrale opstelling binnen de verkaveling. Door de woningen te verplichten ‘kant te kiezen’ krijgen we een gevarieerder straatbeeld, waarbij meer openheid ontstaat naar het achtergelegen groengebied.
De woningen worden ontworpen vertrekkend van een sterk contextueel, ruimtelijk & bouwkundig concept dat zich inschrijft in de collectieve gedachte van de site, de aandacht voor duurzame ontwikkeling en respect voor de privacy-gradiënt van de ontworpen site en voorzien van de opgelegde transversale doorzichten.

De collectieve ruimte wordt ontwikkeld als een rustige, groene onderlegger met een eenvoudige extensieve buitenaanleg zonder veel obstakels en artefacten.