NL EN

ACADEMIES HEIST-OP-DEN-BERG

Beide academies van de gemeente Heist-op-den-Berg, voor kunst en muziek, zijn gehuisvest in een gebouw in het centrum, aan de voet van de berg. Er is een dringend nood aan een structurele uitbreiding en her- organisatie. hiervoor werd een wedstrijd uitgeschreven door de Vlaams Bouwmeester, waarvan wij als laureaat werden aangesteld voor de uitvoering.
Wij voorzien een uitbreiding die aansluit bij het beeld van de huidige site: naast de twee bestaande volumes plaatsen we een derde volume, opgebouwd uit een schijnbare stapeling van balken.


We trekken het maaiveld, dat een volledig niveau verschilt tussen voor- en achterzijde, door over een ondergrondse zaal. Hiermee lossen we de circulatieproblemen op en creëren we een extra openbare ruimte in de open ruimte tussen de bebouwing. De uitbreiding biedt plaats aan muziekklassen met hoge akoestische waarden en grote ateliers voor kunsten, functies die in het huidige complex ontbreken. De centrale grote zaal onder het nieuwe maaiveld vult verder de nood aan om voorstellingen te organiseren voor muziek, dans en woord. De centrale inkom die voorheen dichtgeslibd was, wordt opengesteld voor permanente tentoonstellingen en kan dienst doen als foyer voor de grote zaal. Op die manier wordt het breed gebruik van de site optimaal geëxploiteerd.
Het masterplan voor het centrum, dat in opmaak is, voorziet het doortrekken van de centrale berg tot aan de voet. Wij nemen dat aspect mee tot in de site van de academies en verankeren zo het centrum van de gemeente met deze publieke ruimte.