NL EN

KINDERCAMPUS THEODOOR

De kindercampus is opgevat als een aaneenschakeling van straten, pleinen en informele ontmoetingsplekken en scheppen een kader voor het sociale leven in dit gebouw dat een kinderdagverblijf, kleuter- en basisschool, scoutslokalen en kantoren voor Huis van het Kind en CAW op de site van de VUB verenigt. Een heldere, leesbare structuur van de gebouwen, een duidelijke routing en een hoog ambitieniveau qua duurzaamheid, liggen aan de basis van dit ontwerp.