NL EN

KLEUTER- EN BASISSCHOOL BUITENGEWOON ONDERWIJS REMI QUADENS

De site voor de kleuter- en basisschool met accommodaties voor het bijzonder onderwijs is gelegen aan de Miksebaan te Brasschaat. Opvallend is het groene karakter en de bosrijke omgeving waar de kracht van de natuur rust en kalmte uitstraalt. Het domein huisvest naast schoolgebouwen ook andere diensten voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen en een dagcentrum voor volwassenen met een hersenletsel. Om de geschikte inplanting te bepalen van het nieuwe gebouw hebben we rekening gehouden met de bestaande aanleg en de grote bomen enerzijds, maar het we ook vooral gekeken naar de verhoudingen op het terrein, van de gebouwen tot elkaar en de relaties onderling.


Aan de basis ligt de Vitruviusman van Leonardo Da Vinci en bepaalt het grid waarop het ontwerp en de balkenstructuur, die het dak draagt, zijn afgestemd. De zeshoek ligt an de basis: een universele vorm waarop rationeel en compact gebouwd kan worden en die tevens verwijst naar de centrale open plek in de dreef waar de kinderen nu verzamelen.
Het uitgebreide programma van eisen dwong ons tot optimalisaties om het budget te halen. Door de zuivere vormen en de rationele, gestructureerde indeling is het plan zeer duidelijk, wat rust schept voor de gebruikers en bewegwijzering haast overbodig maakt. Er is een grote logica terug te vinden in de lokalen en de opvolging ervan. De lokalen zijn bovendien geen rechthoekige dozen, maar haast organische vormen die verschillende opstellingen toelaten.
Belangrijk is ook de verbondenheid met de groene buitenomgeving. Aan de buitenzijde voorzien we ook een routing tussen de lokalen en een buitenverbinding naar de bestaande schoolgebouwen, zonder al te veel confrontatie met te veel prikkels. Er wordt ook een buitenklas voorzien die grenst aan de polyvalente ruimte.


De structuur van het gebouw is zuiver en helder. Slechts enkele wanden en de liftkern zijn structureel en daarnaast is er een grid van kolommen dat de dakconstructie draagt. Alle ander wanden zijn invulwanden en bijgevolg vrij in te delen. Het kleurenpallet is harmonieus samengesteld.