UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
KLEUTER- EN BASISSCHOOL BUITENGEWOON ONDERWIJS REMI QUADENS
[BRASSCHAAT]
2015
ARCHITECTUUR, NIEUW, ONDERWIJS, WEDSTRIJDEN
DBC Openluchtopvoeding vzw

2930 BRASSCHAAT
264 Miksebaan
De site voor de kleuter- en basisschool met accommodaties voor het bijzonder onderwijs is gelegen aan de Miksebaan te Brasschaat. Opvallend is het groene karakter en de bosrijke omgeving waar de kracht van de natuur rust en kalmte uitstraalt. Het domein huisvest naast schoolgebouwen ook andere diensten voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen en een dagcentrum voor volwassenen met een hersenletsel. Om de geschikte inplanting te bepalen van het nieuwe gebouw hebben we rekening gehouden met de bestaande aanleg en de grote bomen enerzijds, maar het we ook vooral gekeken naar de verhoudingen op het terrein, de verhoudingen van de gebouwen tot elkaar en de routing tussen de verschillende gebouwen.
We zijn vertrokken van de Vitruviusman van Leonardo Da Vinci om het grid te bepalen waarop ons ontwerp en de balkenstructuur die het dak zal dragen, zijn afgestemd. We gebruiken de zeshoek als basis: een universele vorm waarop rationeel en compact gebouwd kan worden en die tevens verwijst naar de centrale open plek in de dreef waar de kinderen nu verzamelen. Het programma van eisen opgesteld door de bouwheer was van zodanige omvang dat, indien we het volledige programma met maximum aan klassen zouden voorzien, de m² -en dus ook het budget-zouden overschreden worden. Daarom hebben we van bij aanvang gezocht naar optimalisaties van het programma. Bij het ontwerpen van de school stonden een paar parameters centraal die het gebouw typeren en uiterst geschikt maken voor de doelgroep. Door de zuivere vormen en de rationele, gestructureerde indeling is het plan zeer duidelijk, wat rust schept voor de gebruikers en bewegwijzering haast overbodig maakt. Er is een grote logica terug te vinden in de lokalen en de opvolging ervan. De lokalen zijn bovendien geen rechthoekige dozen, maar haast organische vormen die verschillende opstellingen toelaten. Een ander belangrijk element is de verbondenheid met de groene buitenomgeving. Aan de buitenzijde voorzien we ook een routing tussen de lokalen en een buitenverbinding naar de bestaande schoolgebouwen, zonder al te veel confrontatie met te veel prikkels. Er wordt ook een buitenklas voorzien die grenst aan de polyvalente ruimte.