UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
KLEUTER- EN BASISSCHOOL BUITENGEWOON ONDERWIJS REMI QUADENS
[BRASSCHAAT]
2017
ARCHITECTUUR, NIEUW, ONDERWIJS, WEDSTRIJDEN
DBC Openluchtopvoeding vzw

2930 BRASSCHAAT
264 Miksebaan
De site voor de kleuter- en basisschool met accommodaties voor het bijzonder onderwijs is gelegen aan de Miksebaan te Brasschaat. Opvallend is het groene karakter en de bosrijke omgeving waar de kracht van de natuur rust en kalmte uitstraalt. Het domein huisvest naast schoolgebouwen ook andere diensten voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen en een dagcentrum voor volwassenen met een hersenletsel. Om de geschikte inplanting te bepalen van het nieuwe gebouw hebben we rekening gehouden met de bestaande aanleg en de grote bomen enerzijds, maar het we ook vooral gekeken naar de verhoudingen op het terrein, de verhoudingen van de gebouwen tot elkaar en de routing tussen de verschillende gebouwen.